Conferences

Multilingualizmi, sfidë e komunikimit gjuhësor dhe kulturor

Konferencë ndërkombëtare shkencore shumëgjuhesore

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit dhe Qendra e Gjuhëve

19-20 shtator 2019, UEJL, Tetovë – Maqedonia e Veriut

HyrjeTematKëshilliPagesaAplikimi
Të nderuar studiues,
Ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën ndërkombëtare shkencore shumëgjuhësore, e cila do të mbahet më datën 19-20 shtator, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë.
Shumëgjuhësia është një fenomen gjithnjë në rritje në shoqërinë e sotme që mund të studiohet nga perspektiva të ndryshme. Procesi i globalizimit, ka krijuar terren të përshtatshëm për të folur dhe për të mësuar gjuhët e huaja. Kështu, shumëgjuhësia gjithnjë e më tepër po shndërrohet në një imperativ shoqëror. Jorastësisht, edhe Universiteti i Evropës Juglindore, vazhdon të ndjekë një politikë “fleksibile” të përdorimit të gjuhëve, duke e ruajtur dhe kultivuar karakterin shumëgjuhësor dhe shumëkulturor.
Andaj, koncepti themelor i kësaj konference shkencore është takimi i studiuesve, të cilët specializimin e kanë në njërën nga gjuhët e konferencës. Pjesëmarrësit, kryesisht pritet të jenë studiues të njohur shkencor, doktorantë si dhe studentë pasdiplomik nga universitete të ndryshme të vendit dhe ndërkombëtar, të cilët merren me tema nga fusha e gjuhësisë, kulturës dhe letërsisë në gjuhën: angleze, shqipe, gjermane dhe maqedonase.
Temat me të cilat mund të aplikoni në këtë konferencë shkencore mund të jenë të lidhura me gjuhën, kulturën dhe letërsinë shqipe, angleze, gjermane, maqedonase, qoftë në kontekst të pavarur ose në kontekst krahasues në të gjitha nivelet dhe me tema nga aspekte të ndryshme si:
 • Studime nga gjuha dhe letërsia angleze
 • Studime nga gjuha dhe letërsia shqipe
 • Studime nga gjuha dhe letërsia gjermane
 • Studime nga gjuha dhe letërsia maqedone
 • Studime nga shkencat e komunikimit
 • Studime kulturore
 • Sfidat dhe mundësitë e multilingualizmit në shkolla dhe universitete
 • Linguistikë aplikative
 • Studime nga sfera e edukimit
 • Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
Këshilli organizues
Këshilli organizues
 1. Andrew Godspeed (Universiteti i Evropës Juglindore)
 2. Arafat Shabani (Universiteti i Evropës Juglindore)
 3. Brikena Xhaferi, (Universiteti i Evropës Juglindore)
 4. Gëzim Xhaferi (Universiteti i Evropës Juglindore)
 5. Zeqir Kadriu (Universiteti i Evropës Juglindore)
 6. Meral Shehabi -Veseli (Universiteti i Evropës Juglindore)
 7. Veronika Kareva (Universiteti i Evropës Juglindore)
 8. Bujar Hoxha (Universiteti i Evropës Juglindore)
 9. Demush Bajrami (Universiteti i Evropës Juglindore)
 10. Agim Poshka (Universiteti i Evropës Juglindore)
 11. Besa Bytyqi (Universiteti i Evropës Juglindore)
 12. Rashid Emini (Universiteti i Evropës Juglindore)
 13. Elena Spirovska (Universiteti i Evropës Juglindore)
 14. Liljana Siljanovska (Universiteti i Evropës Juglindore)
 15. Blagojka Zdravkovska-Adamova (Universiteti i Evropës Juglindore)
 16. Fatmire Vejseli (Universiteti i Evropës Juglindore)
 17. Hajrulla Hajrullai (Universiteti i Evropës Juglindore)
 18. Merita Ismaili (Universiteti i Evropës Juglindore)
 19. Lumturije Bajrami (Universiteti i Evropës Juglindore)
 20. Vjosa Vela (Universiteti i Evropës Juglindore)
 21. Daniela Kirovska (Universiteti i Evropës Juglindore)
 22. Marjana Marjanoviç (Universiteti i Evropës Juglindore)
 23. Aleksandra Taneska (Universiteti i Evropës Juglindore)
 24. Luljeta Adili- Çeliku (Universiteti Kirili dhe Metodij)
 25. Rufat Osmani (Universiteti i Evropës Juglindore)
 26. Basri Saliu (Universiteti i Evropës Juglindore)
 27. Kujtim Ramadani (Universiteti i Evropës Juglindore)
 28. Arta Toçi (Universiteti i Evropës Juglindore)
 29. Keti Miteva – Markovikj (Universiteti i Evropës Juglindore)
 30. Neda Radosavleviq (Universiteti i Evropës Juglindore)
Këshilli shkencor
Këshilli shkencor
 1. Andrew Goodspeed (Universiteti Evropës Juglindore, Maqedonia e Veriut)
 2. Gjani Beluci (Universiteti i Kalabrisë, Kozencë, Itali)
 3. Begzad Baliu (Universiteti i Prishtinës, Kosovë)
 4. Bardhyl Musai (Universiteti i Tiranës, Shqipëri)
 5. Pavel Zgaga, (University of Ljubljana, Slloveni)
 6. Paul Foster, (Montana State University, Billings, SHBA)
 7. Nadezhda Stojkovic (University of Nis, Sërbi)
 8. Benjamin Keatinge (Trinity College Dublin, Ireland)
 9. Nalan Eren Kenny (King’s Leadership Academy, Liverpool, United Kingdom)
 10. Alan James (University of Klagenfurt, Austri)
 11. Ece Dillioğlu (Trakya Üniversitesi, Turqi)
Të gjithë artikujt e pranuar dhe të vlerësuar pozitivisht nga Këshilli shkencor, do të publikohen në përmbledhje kumtesash në dhjetor 2019.
Pagesa dhe publikimi:
Pagesa për pjesëmarrje në konferencë do të jetë 40 euro për autorin e parë, autori i dytë ose i tretë do të paguajnë nga 20 euro. Studentët do të paguajnë gjysmën e çmimit d.m.th. 20 euro . Në këtë pagesë përfshihen: materialet e konferencës, libri i kumtesave, certifikata dhe kokteji.
Për ata që udhëtojnë jashtë vendit akomodimi do të jetë në llogari të pjesëmarrësve.
Studiuesit të cilët punimet e tyre duan t`u publlikohen në librin e Përmbledhjeve, por nuk kanë mundësi që t`i prezantojnë, duhet të paguajnë 100 Euro.
Bank Account Information for Conference fee:
Payment details in Denar: Bank account details for the transfer-MKD:
Name of the Partner Institution South East European University – Tetovo
Address of the Partner Institution Str. Ilindenska no.335, 1200 Tetovo Macedonia
Name of the Bank STOPANSKA BANKA
Address of the bank Bul. M. Tito bb Tetovo Macedonia
Tax ID Number 4028003134292
Account Number 200-001161622619

Payment details in Euro: SEEU Bank account details for transfers in EURO
Name of Institution South East European University – Tetovo
Address “Ilindenska” nn, SEEU Campus 1200 Tetovo, Macedonia
Name of the Bank STOPANSKA BANKA
Address of the bank Boulevard Marshal Tito nn, Tetovo, MACEDONIA
IBAN MK07200000900909026
Account Number 0009009090
SWIFT Code SWIFT BIC:STOBMK2X
Shënim: Koha e paraparë për prezantimin e punimeve është 10 minuta ndërsa diskutimi 5 minuta. Informata lidhur me programin, do të dërgohen pas shqyrtimit të abstrakteve. Punimet që nuk do të prezantohen në konferencë, nuk do të përfshihen në përmbledhjen e kumtesave.
Me shpresë se do të paraqiteni si pjesëmarrës!
Regjistrohuni KËTU!
Abstrakti duhet të përmbajë 250-300 fjalë, duke zgjedhur njërën nga gjuhët e konferencës: gjuhën angleze, gjuhën shqipe, gjuhën gjermane dhe gjuhën maqedonase. Abstraktet duhet të dërgohen në dy gjuhë, në anglisht dhe në njërën nga gjuhët e fushës së studimit në adresën e konferencës: multilingualconference@seeu.edu.mk
Datat e rëndësishme:
Dërgimi i abstraktit: 30 korrik 2019
Konfirmimi i pranimit të abstraktit: 18 gusht 2019
Dorëzimi i plotë i artikullit: 31 gusht 2019
Konfirmimi i dorëzimit të artikullit: 6 shtator 2019
Pjeëmarrja:
Shkalla akademike: Në takim do të marrin pjesë studiues të dëshmuar, doktorantë dhe magjistrantë të diplomuar, studentë aktual në shkollë të doktoraturës, magjistrantë, si dhe studentë deridiplomik, të cilët do të jenë të shoqëruar nga mentorët e tyre.
Gjuhët:
Kumtesat mund të prezentohet në njërën nga gjuhët e konferencës si: në gjuhën shqipe, angleze, gjermane dhe maqedonase. Prezentimet mund të bëhen edhe me posterë vetëm për studentët deridiplomik.
Aplikimi:
Regjistrohuni KËTU!
Abstraktet duhët të dergohen në: multilingualconference@seeu.edu.mk
Back to Top